Website optimalisatie is een continu proces. Het gedrag van uw potentiële klanten is van te voren moeilijk te voorspellen. Het analyseren van uw website is daarom een terugkerend proces. U kunt hierdoor achterhalen op welke plaats(en) op uw website uw potentiële klanten langer blijven hangen en/of doorklikken en waar uw potentiële klanten juist snel afhaken. Deze gegevens kunt u vervolgens gebruiken voor website optimalisatie.

Hierna gaat u het bezoekersgedrag opnieuw analyseren waardoor er sprake is van een continu proces. Bij IKZOEKTIM is veel ervaring op het gebied van website optimalisatie en kan aan de hand van eerder genoemde gegevens uw webdesign worden verbeterd. Hieronder geef ik aan welke stappen er zijn om tot deze verbetercyclus te komen.

1e stap probleemanalyse stap bij Website optimalisatie

De eerste fase in de probleemanalyse is een statistiekenanalyse, waarin IKZOEKTIM vanuit analytics uw data analyseert. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de Bounceratio; hoeveel bezoekers direct bij het landen op de eerste pagina uw website verlaten. Hierin onderzoeken we of de content van de website aansluit op de wensen van de klant. Als uw pagina geoptimaliseerd is op een bepaald woord, maar geen daadwerkelijke toelichting bevat, dan zal de Bounceratio hoog zijn. Het optimaliseren bestaat dan uit het aanpassen van content zodat deze meer aansluit op de behoefte van de websitebezoeker.

Het analyseren van de exitpagina’s

Een ander belangrijk aspect is het analyseren van de exitpagina’s. Sommige exitpagina’s zijn logisch, maar als het halverwege uw salesfunnel is behoeft het aandacht. Hierin is het belangrijk om te onderzoeken waarom uw potentiële klant op deze pagina afhaakt. Dit is belangrijke input voor website optimalisatie.

2e stap website optimalisatie; Oplossingen zoeken

De problemen of verbeterpunten op uw website zijn nu in kaart gebracht. IKZOEKTIM gaat vervolgens op zoek naar een oplossing voor de problematiek die speelt op uw website. Wordt er bijvoorbeeld weinig geklikt op uw Call-2-Action knop, dan is deze mogelijk te weinig zichtbaar. Een andere plek of opvallendere kleur kan dan een oplossing zijn.

3e stap website optimalisatie; Ontwerpen oplossingen

IKZOEKTIM is specialist op het gebied van webdesign. Aan de hand van de gevonden oplossing kom ik tot een goed design dat technisch van hoge kwaliteit is. Daarbij wordt een balans gezocht tussen wat u wilt uitstralen met uw website en betere conversieresultaten. Na implementatie van de ontworpen oplossingen begint de cyclus opnieuw en analyseren we of de aangebrachte verbeteringen ook werken zoals ze bedacht zijn. Tenslotte bespreken we of de verbetering het gewenste niveau heeft of dat er nog ruimte is voor verdere website optimalisatie.

Afspraak?

Inden u niet helemaal tevreden bent over de resultaten van uw website, dan ga ik graag met u in gesprek. Aan de hand van de beschikbare data bepaal ik met u waar ruimte voor verbetering is.